نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

01st Oral History Seminar

نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران