کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی

کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی کنفرانس (مدیریت بر مبنای هوشمندی):
مدیریت بر مبنای هوشمندی؛ هوشمندی تجاری و سازمانی
پارادایم های نوین در حوزه مدیریت، حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی و علوم رفتاری  
الزامات، کارکرد و ویژگی های سازمان ها وکسب و کارهای هوشمند
بازاریابی و مدیریت برند و توسعه هوشمندی 
هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی
مدیریت منابع انسانی، حکمرانی خوب و تعالی سرمایه انسانی 
استارتاپ ها و کسب و کارهای موفق در هوشمندسازی
مدیریت مالی و حسابداری و سیستم های هوش تجاری
هوشمندی اجرایی، اثربخشی و سرآمدی سازمانی
مدیریت فناوری و تکنولوژی و زیرساختاهای هوشمندی
هوشمندی سیاسی و تصمیم گیری استراتژیک  و سرمایه های فکری و اجتماعی
مهاجرت از کارمندی تا کارآفرینی بر مبنای هوشمندی
هوش اخلاقی، هوشمندی معنوی،هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی
کارآفرینی، نوآوری و توسعه کسب و کار