نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

حوزه عمومی مقالات
(پارادایم های نوین مدیریت)

-پژوهش‎ها و پارادایم‎های نوین در حوزه:
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-مدیریت فناوری اطلاعات
-مدیریت اجرایی و استراتژیک
-MBA & DBA
-مدیریت کارآفرینی و نوآوری
-مدیریت صنعتی و تکنولوژی
-مدیریت مالی، بیمه و حسابداری
-علوم کامپیوتر در حوزه هوش تجاری

محورهای تخصصی کنفرانس
(هوشمندی تجاری و سازمانی)

-هوش سازمانی، قابلیتهای سازمان های هوشمند
-هوش تجاری و ایجاد مزیت رقابتی
-هوش رقابتی و هوشمندی بازاریابی
-هوش کسب و کار و شرکت های دانش بنیان
-هوش اجرایی، اثربخشی و سرآمدی سازمانی
-هوش معنوی و سرمایه های فکری و اجتماعی
-هوش سیاسی و تصمیم گیری استراتژیک
-هوش فرهنگی و مدیریت تنوع ، تضاد و تعارض
-هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی
-هوش هیجانی و ارتباطات سازمانی
-هوش اخلاقی و سرمایه روانشناختیمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی