اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

1st Nationl conference on Organizational / Bussiness Intelligence

پوستر اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

هوش سازمانی چیست؟
در مورد هوش سازمانی نظرات متفاوتی از دیدگاههای مختلفی وجود دارد که به اختصار هر کدام از این معانی آورده می شود.
البته یادآوری می کنیم که برخی از محققان مثل خانزاده هوش تجاری را به جای هوش سازمانی به کار می برند.هوش تجاری سازمانها را از دیدگاه عوامل کسب و کار و تجارت مورد ارزیابی قرارد می دهد. وی هوش سازمانی ( business intelligence) را داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی مانند مشتریان ، جامعه و مخاطبان ،ارباب رجوع و رقبا ، محیط اقتصادی ، عملیات و فرایند های سازمانی (مالی ،فروش ،تولید ،منابع انسانی و ..) می داند که برسازمان اثر گذارند و مدیران را برای تصمیم گیری درباره همه عوامل موثر بر سازمانها و شرکتها توانمند می سازد.

اهداف برگزاری همایش
1-ارائه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران داخلی در زمینه هوش سازمانی
2-معرفی آخرین دستاوردها و فنون مرتبط با هوشمندی کسب و کار ( سازمانی ) در سطح جهان
3-تبادل دیدگاهها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده
همانگونه که در دنیای انسانی و در حیات پر تلاطم بشری انسانهایی موفق و کارا خواهند بود که دارای هوشی سرشار و بهره مند از درجه هوشی بالا باشند ، قطعا در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه خواهد بود ؛ به خصوص اینکه در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر می رود با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید ، سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکل تر می شود .این معنا زمانی پر اهمیت خواهد شد که بپذیریم در سازمان امروزی علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسانی هوشمند ، ماشین آلات هوشمندی نیز در فرایند های سازمان نقش موثری ایفا می کنند. بنابراین هوش سازمانی در سازمانهای پیچیده امروزی برآیند و ترکیبی از دو هوش فعال انسانی و هوش مصنوعی ماشینی خواهد بود که بی تردید مدیران برای پویایی و افزایش کارایی سازمان خود راهی جز بهره گیری از این دو جریان هوشمند نخواهند داشت .


محورهای علمی همایش :

    * جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی
    * هوش سازمانی وتعالی کسب و کار
    * هوشمندی تجاری در رقابت پذیری و جهانی شدن
    * تعامل هوش تجاری و مدیریت استراتژیک
    * سازمان هوشمند وتوسعه پایدار
    * بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هوش تجاری
    * هوش سازمانی ابزارها و روش ها
    * زیر ساخت ها و محدودیتهای پیاده سازی هوش سازمانی
    * هوش سازمانی د ر: منابع انسانی ، بازاریابی ، مالی ، تکنولوژی ، تدارکات ، ساخت ، لجستیک تحقیق و توسعه (R& D ) و ....
    * سایر موضوعات مرتبط با هوش سازمانی

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار