نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت) در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

پنل مهندسی نفت

  الف) مخزن:

- مدلسازی مخازن

- مدیریت و صیانت از مخازن

- روش ازدیاد از برداشت

-مدلسازی زمین شناسی

- مخازن غیر قابل برداشت

- بهینه سازی و شناسایی مخازن

- روش های ذخیره سازی

- بررسی رفتار سیالات مخزن

-مطالعات زمین شناسی

ب) حفاری

- تعمیر و تکمیل چاه

- حفاری انحرافی

- سیالات تکمیل و حفاری چاه

- تجهیزات و دکل حفاری

-مباحث زیست محیطی

- فناوری اطلاعات

-فناوری نوین تکمیل و تعمیر چاه

-پایداری دیواره چاه

-کاربردهای حفاری  لیزر

پ) بهره برداری

- انگیزه چاه و روش های آن

- ایجاد شکاف های هیدرولیکی

- تزریق سیال

- چالش های بخش بهره برداری و تولید

پنل مهندسی شیمی

-انرژی، احتراق و ایمنی

- پدیده های انتقال

- ترمودینامیک

- سینتیک و طراحی راکتور

- فرآیندهای جداسازی

- محیط زیست

-مدل سازی و شبیه سازی

- مهندسی پلیمر

- نانوتکنولوژی

-نفت، گاز و پتروشیمی

-کنترل فرآیند  مبدل های حرارتی

-کوره های صنعتی

- ایمنی و بازرسی

- جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت

- خوردگی

- نیروگاه های حرارتی

پنل نانو تکنولوژی

-فناوری نانو در مته های حفاری

-نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری

-کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری

-کاربرد نانوفناوری در تعیین خواص سیالات و سنگهای مخزن

-کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن

-کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی

-کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

-نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز

-کاربرد نانو مواد در روان کننده ها

-کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی

-کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست

-کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط زیست

-کاربرد نانو کامپوزیتها در ساخت پلیمرهای صنعت پتروشیمی

-کاربرد نانو مواد در جلوگیری از خوردگی

-نانو لوله های کربنی و کاربردهای محیطی و انرژی آنها

-هیدروژلهای نانو کامپوزیتی و کاربرد آنها در ازدیاد برداشت

-نانو ساختار های کربنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

-کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنایع نفتی

-زئولیت ها و کاربردهای آنها در صنایع نفتی

پنل مدیریت و اقتصاد نفت و گاز و پتروشیمی

-نیاز سنجی آموزشی و  آموزش کارکنان

-مدیریت کیفیت و بهره وری

-مدیریت منابع انسانی در صنایع نفت و گاز (جذب ، بهسازی و بازنشستگی کارکنان)

-اقتصاد انرژی و ایزو  انرژیحسابداری قیمت تمام شده محصولات و بودجه ریزی عملیاتی در صنایع نفت و گاز

-مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان (مدلها،چالشها و راهکارها)مدیریت روابط عمومی در سازمان

-حسابداری منابع انسانی در صنایع نفت و گاز

-مدیریت امور حقوقی و قراردادهای بین المللی

-مدیریت کارآفرینی و نوآوری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

-سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های  مالی و حسابداری و فناوری اطلاعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

-تامین مالی طرح و پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

پنل محیط زیست و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

-سیاست‌گذاری و مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

-سیاست‌گذاری صنایع و مدیریت محیط زیست

- امنیت انرژی

-کارآفرینی در حوزه‌های مرتبط با انرژی

-انرژیهای تجدیدپذیر

- عرضه و تقاضای سوخت

-اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

- روشهای نوین پایش و حذف آلاینده‌ها

- سوختهای جایگزین

- بازیابی سوخت و انرژی

- بهینه‌سازی مصرف انرژی

- تبدیل و ذخیره انرژی

-شبیه‌سازی و مدل‌سازی سیستم‌های انرژی

- فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی

-تولید انرژی غیرمتمرکز و سیستم های همزمان حرارتمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)