اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

پوستر اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خلیج فارس و انجمن مهندسی شیمی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به اینکه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی رکن اساسی پیشرفت و توسعه کشور را تشکیل می دهند و توسعه پایدار منوط به احداث صنایع انرژی زا و انرژی بر دوستدار محیط زیست اعم از هوا، آب و خاک می باشد، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر  اقدام به برگزاری " اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس" با رویکرد انرژی و محیط زیست در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 1395 نموده است. لذا از کلیه دانشگاهیان، پژوهشگران و صنعتگران عزیز جهت شرکت در این همایش و ارائه نتایج پژوهش های اصیل و ارزشمند خود دعوت بعمل می آید.

 

محورهای کنفرانس:

محورهای کنفرانس در بخش انرژی:
     1. تولید، انتقال و ذخیره انرژی
          • انرژی های تجدیدناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ...)
          • انرژی های تجدیدپذیر (باد، آب، امواج، زمین گرمایی، زیست توده، خورشیدی، هسته ای، انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و ...)
          • فناوری های نوین تولید، ذخیره سازی، انتقال و توزیع انرژی
          • نقش و تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تولید حامل های جدید انرژی (تبدیلات گاز به مایع و ...)
          • انتقال و صادرات انرژی
          • تولید پراکنده و تولید همزمان آب، برق و حرارت
          • مخازن انرژی های فسیلی
     2. بهینه سازی مصرف انرژی
          • فناوری های بازیافت انرژی
          • بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
          • شبکه های هوشمند و سیستم های نوین اندازه گیری انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
     3. مدیریت انرژی و توسعه پایدار
          • دورنمای بلندمدت فناوری های تولید انرژی
          • فرصت ها و تهدیدهای استفاده از صنایع انرژی فسیلی موجود
          • پروژه های نفتی و گازی در میادین مشترک
          • تجاری سازی فناوری های نوین انرژی
          • پروتکل ها و استانداردهای جهانی حامل های انرژی
          • صنعت انرژی ایران در دوران پسا تحریم
 
محورهای کنفرانس در بخش محیط زیست:
     1. تأثیر صنایع و محیط زیست
          • اثرات متقابل محیط زیست و تولید انرژی
          • تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر اقلیم منطقه
          • تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر محیط زیست (آب، خاک و هوا)
          • تأثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در بحران آب
     2. حفظ محیط زیست
          • روش های مختلف تصفیه پساب
          • پسماند و بازیافت آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
          • کاربرد فناوری های نوین در پاکسازی و حفظ محیط زیست
          • مشکلات روش های سنتی تصفیه پساب
          • استانداردسازی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
     3. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
          • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، محیط زیست و توسعه پایدار
          • گرمایش جهانی، گازهای گلخانه ای و تجارت نشر گازهای گلخانه ای
          • آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
          • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انرژی بر و انرژی زا و محیط زیست
          • کنوانسون ها و پروتکل های انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار
          • هزینه های اجتماعی انرژی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 
و سایر محورهای مرتبط با انرژی و محیط زیست مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس