پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

5th Conference of Numerical Wether Prediction

پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۴ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و سازمان هواشناسی کشور در شهر تهران برگزار گردید.