همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب 1392 (کتاب کلیات)

همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب 1392 (کتاب کلیات)

همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب 1392 (کتاب کلیات) در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید.


گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه همایش آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی را در اسفند ماه سال 1392 برگزار می‌نماید.

 

محورهای علمی همایش:

تمامی موضوعات مرتبط با کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامیمقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب 1392 (کتاب کلیات)