دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

پوستر دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

    گردشگری و محیط زیست
    گردشگری و جغرافیا
    گردشگری و اکوتوریسم
    گردشگری و اکوسیستم های آبی و تالابی
    گردشگری در مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی
    گردشگری و آمایش سرزمین
    گردشگری در سواحل
    گردشگری و توسعه پایدار
    گردشگری شهری و روستایی
    گردشگری و مدل های اقلیمی
    استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
    گردشگری فرهنگی و مذهبی
    گردشگری و موزه ها
    گردشگری و ژئوتوریسم
    گردشگری الکترونیک
    گردشگری و اقتصاد
    گردشگری و امنیت
    گردشگری و جهانی شدن
    گردشگری و زنان
    گردشگری و معماری
    گردشگری روستایی عشایری
    تغییرات آب و هوایی و گردشگری
    نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
    آموزش و تورگردانی گردشگری
    گردشگری و موسیقی های محلی
    گردشگری ادبی
    گردشگری ورزشی (کوهنوردی، کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و ...)
    جایگاه گردشگری و جغرافیا در آمایش سرزمین
    ظرفیت های جغرافیایی و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور
    چالش های جمعیتی و چشم انداز جغرافیای جمعیت ایران
    شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران
    ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه ریزی محیطی
    مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری
و موضوعات مرتبط با گردشگری، جغرافیا و محیط زیستمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک