کنگره ی ملی فناوری های نوین در علوم دامی

کنگره ی ملی فناوری های نوین در علوم دامی

The National Congress of New Technologies in Animal Science

پوستر کنگره ی ملی فناوری های نوین در علوم دامی

کنگره ی ملی فناوری های نوین در علوم دامی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- تغذیه طیور
- تغذیه دام
- فیزیولوژی دام و طیور
- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
- بیوتکنولوژی در علوم دامی