سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست

سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست

پوستر سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست

سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اراک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-نانو فناوری و تولیدات گیاهی
-نانو فناوری و گیاهان دارویی
-نانو فناوری و تولیدات دامی
-نانو فناوری و ماشین های کشاورزی و صنایع غذایی
-نانو  فناوری و علوم و صنایع چوب و کاغذ
-نانو فناوری در آب و خاک
-نانو فناوری در منابع طبیعی
-نانو فناوری در محیط زیست
-نانو فناوری در شیلات
-نانو زیست فناوری
-جنبه های اقتصادی و اجتماعی فناوری نانو در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
-اخلاق، ریسک پذیری و استاندارد سازی در نانو فناوری