پنجمین همایش سراسری استروک

پنجمین همایش سراسری استروک

5th National Congress of Stroke

پنجمین همایش سراسری استروک در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب - انجمن ع در شهر اصفهان برگزار گردید.


هدف از این همایش استفاده از نظرات صاحب نظران بین المللی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان استروک و تبادل تجرییات با متخصصین داخلی در جهت شکل گیری روشهای جدید تشخیص و درمان این بیماری در کشورمان می باشد.

محورهای همایش:

 1. نوروپروتکشن در سکته مغزی
 2. پیشگیری اولیه و نقش فاکتورهای خطر
 3. راهکارهای کاهش بروز استروک با محوریت تغییر در روش زندگی
 4. نقش اولتراسوند در تشخیص و درمان استروک ایسکمیک حاد
 5. کاربرد Neuroimoging در تشخیص استروک
 6. استفاده از Thrambolytic Agents در درمان استروک ایسکمیک
 7. استفاده ازروشهای Neurointerventional دردرمان استروک ایسکمیک
 8. نقش و جایگاه داروهای ضد پلاکتی در پیشگیری از استروک
 9. نقش و جایگاه داروهای آنتی کوآگولانت در پیشگیری و درمان از استروک
 10. نحوه درمان فشار خون در استروک حاد ایسکمبک
 11. تشخیص و درمانICH
 12. کاربرد روشهای نوین درمانی در درمانSAH
 13. نقش اسناتین ها در پیشگیری از استروک
 14. دیابت و استروک
 15. نقش تغذیه در پیشگیری از استروک
 16. ارتباط استروک و اختلالات سایکولوژیک
 17. توانبخشی در استروک

دبیر علمی 
 
دکتر فریبرز خوروش
        
دبیر اجرایی 
 
دکتر غلامرضاعسگری