سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سلامت

سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سلامت

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion

سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سلامت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.