اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی

اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی

The First Symposiom of Phisiology in Psychology

پوستر اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی

اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی امین در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های سمپوزیوم:
 
- روش های نوین درمان اختلالات مغزی و روانی
- فارماسایکولوژی
- جراحی های زیبایی و روانشناسی
- سلول های بنیادی و روانشناسی
- تشریح cncبا رویکرد روانشناسی
- تشریح pns با رویکرد روانشناسی
- جنین شناسی و روانشناسی
- فیزیولوژی و روانشناسی صنعتی
- فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی
- چرخه های زیستی درروانشناسی