هفدهمین همایش صنایع دریایی

هفدهمین همایش صنایع دریایی

پوستر هفدهمین همایش صنایع دریایی

هفدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۴ تا ۴ دی ۱۳۹۴ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جزیره کیش برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

-مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد دریایی

-سرمایه های انسانی

-حمل و نقل و خدمات دریایی

-قوانین، مقررات و استانداردها

-کاهش سوانح دریایی

-علوم دریایی و شرایط محیطی

-مهندسی دریا

-محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

-سازه های ساحلی و نزدیک به ساحلمقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش صنایع دریایی