شانزدهمین همایش صنایع دریایی

شانزدهمین همایش صنایع دریایی

شانزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۳ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
 مدیریت و برنامه ریزی:

  · برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه دریا
  · مدیریت پروژه های دریایی، روش های تأمین مالی و مهندسی خرید
  · مدیریت سواحل و بنادر
  · اقتصاد و تجارت دریایی
  · سرمایه­گذاری داخلی و خارجی
  · چالش های پیش روی صنایع دریایی
  · امنیت و ایمنی در دریا
  · آموزش در حوزه مهندسی دریا و دریانوردی

صنعت و فناوری های دریایی:
  · صنایع کشتی سازی
  · تعمیرات و بازیافت کشتی
  · صنایع دفاعی
  · مواد و تجهیزات دریایی
  · الکترونیک و مخابرات دریایی
  · شیلات، ناوگان ماهیگیری و صنایع وابسته
  · کاربرد فناوری های نو در صنایع دریایی
  · کاربرد فناوریهای نو در طراحی و مهندسی دریایی

نفت، گازو سازه­های فراساحل:
  · طراحی و ساخت سکوها
  · لوله گذاری
  · سکوهای شناورو نیمه شناور
  · اکتشاف و حفاری
  · نفت، انرژی و معادن دریایی

حمل و نقل و خدمات دریایی:
  · حمل و نقل دریایی
  · بنادر
  · امور سیاحتی و گردشگری دریایی
  · مناطق ویژه اقتصادی

علوم دریایی و شرایط محیطی:
  · بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی
  · اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی
  · حفاظت از محیط زیست دریایی

قوانین، مقررات و استانداردها:
  · قوانین، استانداردها و کنوانسیونهای بین المللی
  · قوانین، استانداردها و کنوانسیونهای ملی
  · بیمه های دریایی

سرمایه های انسانی:
  · عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص دریایی
  · مشکلات دریانوردان و صنعتگران دریایی
  · سرمایه های اجتماعی و فرهنگ دریایی
 مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش صنایع دریایی