پانزدهمین همایش صنایع دریایی

پانزدهمین همایش صنایع دریایی

پانزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ تا ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جزیره کیش برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش صنایع دریایی