چهاردهمین همایش صنایع دریایی

چهاردهمین همایش صنایع دریایی

چهاردهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ تا ۷ دی ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش صنایع دریایی