یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

11th National Symposium of Marine Industries

یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۸ تا ۲۱ آبان ۱۳۸۸ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.


محورهای همایش:

1) صنایع کشتی سازی
2) اقتصاد و دریا
3) مواد و تجهیزات
4) صنایع فراساحل
5) حمل و نقل دریایی
6) فیزیک دریا و اقیانوس شناسی
7) مدیریت و برنامه ریزی
8) صنایع دریایی و امور دفاعی
9) ایمنی و محیط زیست دریایی
10) قوانین، استانداردها و کنوانسیونهای بین المللیمقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران