سومین همایش ملی عملیات حرارتی

سومین همایش ملی عملیات حرارتی

03rd National Symposium of Heat Treatment

سومین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی عملیات حرارتی