دومین همایش ملی عملیات حرارتی

دومین همایش ملی عملیات حرارتی

02nd National Symposium of Heat Treatment

دومین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی عملیات حرارتی