اولین همایش ملی عملیات حرارتی

اولین همایش ملی عملیات حرارتی

01st National Symposium of Heat Treatment

اولین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عملیات حرارتی