سومین همایش گاز ایران

سومین همایش گاز ایران

3rd Iran Gas Forum

سومین همایش گاز ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۸ تا ۵ مهر ۱۳۸۸ توسط شرکت ملی گاز ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
1. سیاستگذاری و راهبردهای کلان در صنعت گاز کشور
2. مدیریت و اصلاح الگوی مصرف انرژی
3. توسعه بازار و ژئوپلتیک گاز
4. توسعه فناوری در حوزه های مختلف صنعت گاز
5. ذخیره سازی گاز طبیعی و راهکار های تامین گاز در اوج مصرف
6. حفاظت محیط زیست و ایمنی در صنعت گاز
7. تحولات جهانی، فرصتها و تهدیدها برای صنعت گاز
8. نحوه اجرای پروژه های کلان صنعت گاز
9. توسعه منابع انسانی در صنعت گاز چالشها و راهبردها
10. اجرای سیاستهای اصل 44 در صنعت گاز