اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

First National Student Conference of Biotechnology

پوستر اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

محورهای همایش:
1) بیوتکنولوژی پزشکی
2) بیوتکنولوژی جانوری، دام و آبزیان
3) بیوتکنولوژی گیاهی
4) بیوتکنولوژی و علوم پایه
5) بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی
6) بیوانفورماتیک، زیست سامانه ها و زیست مصنوع ها
7) بیوتکنولوژی محیط زیست و آلودگی های نفتی
8) بیونانوتکنولوژی
9) بیوتکنولوژی صنعت و معدن
10) بیوتکنولوژی و عرصه های نوین سرمایه گذاری

اهداف همایش:
1) ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین دانشمندان، دانشجویانو محققان کشور در رشته های مختلف بیوتکنولوژی.
2) ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در عرصه های مرتبط.
3) انعکاس نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی (کشاورزی، صنعت، پزشکی، دارویی و محیط زیست) جهت استفاده بخش های اجرایی و بهره برداران.
4) جلب توجه اندیشمندان ومسئولان کشور به اهمیت بیوتکنولوژی و ضرورت استفاده از فناوری های زیستی در کشور.
5) ارتقای سطح توانمندی دانشجویان دانشگاه گلستان  در برگزاری همایش ملی

 

کارگاههای جانبی همایش:
روش های کشت بافت- خانم دکتر مهناز اقدسی
روش های الکتروفورز- دکتر حمیدرضا صادقی پور
روش های استخراج DNA, RNA, PCR, RTPCR- دکتر مسعود گلعلی پورمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی