اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

پوستر اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهرکرد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد به عنوان نهاد آموزش عالی منابع طبیعی در قلب زاگرس در پایتخت آب ایران (استان چهار محال و بختیاری) در نظر دارد نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی را درتاریخ 10 و 11 شهریور ماه 1395 برگزار نماید.

 

محورهای همایش:
- جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی  
- مرتعداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی  
- آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی  
- شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی  
- محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی  


محورهای ویژه: 
- تغییر اقلیم و چالش های تأمین منابع آبی در زاگرس مرکزی
- زوال بوم سازگان های زاگرس مرکزی 

:مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی