اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

The First Regional Conference New Research and Solutions in Accounting and Management

پوستر اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تنکابن برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

محور های بخش مدیریت

 • تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت پژوهش و فناوری
 • مدیریت و کارآفرینی
 • مدیریت تحول
 • سرمایه های فکری و اجتماعی
 • هوش هیجانی
 • مدیریت بهره وری
 • مسئولیت های اجتماعی و حکمرانی خوب
 • رویکردهای نوین در مدیریت بازاریابی و استراتژیک
 • مدیریت فناوری اطلاعات                                                   
 • دولت الکترونیک
 • تجارت الکترونیک
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • سیستم اطلاعاتی مدیریت
 • برنامه ریزی منابع سازمان
 • مدیریت امنیت اطلاعات

محورهای بخش حسابداری
 

 • استفاده از مدل های غیرخطی در تحقیقات حسابداری
 • بررسی اثرات سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت ها
 • جنبش وال استریت و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
 • آینده آموزش حسابداری در ایران: فرصت ها و تهدیدها
 • حسابداری منابع انسانی و معیارهای سنجش و ارزشیابی آنها
 • گزارشگری پایداری و توسعه پایدار
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • نقش حسابداران، حسابرسان مستقل و گزارشگری مالی در بحران های مالی کنونی
 • تأثیر فناوری اطلاعات(IT) بر حسابداری و گزارشگری مالی(با تأکید بر XBRL)
  حسابداری ابزارهای نوین مالی
   


مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت