چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

پوستر چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی با هدف به اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه های مختلف علوم شیلاتی و محیط های زیست آبی در تاریخ پنجشنبه 15 مهرماه 1395 در محل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان برگزار خواهد گردید.

 

محورهای همایش:

اقتصاد، سرمایه گذاری، توسعه و بیمه محصولات شیلاتی
- نقش بانک ها در تأمین سرمایه مورد نیاز آبزی پروران و صیادان - اهمیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در توسعه آبزی پروری پایدار - بیمه محصولات آبزی پروری، شناورهای صیادی و صنایع وابسته

فرآوری آبزیان
فناوری تولید فرآورده های با ارزش افزوده از آبزیان، بسته بندی آبزیان و ...

فناوری نانو و آبزیان
- کاربردهای فناوری نانو در شیلات و آبزی پروری (کاربرد در تصفیه آب، تغذیه، دارورسانی، واکسیناسیون، فرآوری آبزیان و ....) - اثرات فناوری نانو بر آبزیان و بوم سازگان های آبی (سم شناسی نانو مواد در ماهی ها، سخت پوستان، نرمتنان، جلبک ها و ....) - و ...

بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان
- یافته های جدید در فیزیولوژی آبزیان - زیست شناسی آبزیان - بیوسیستماتیک آبزیان - و ...

ژنتیک و زیست فناوری آبزیان
- یافته های جدید در کاربردهای فن آوری زیستی در آبزی پروری - ژنتیک ملکولی - ژنتیک جمعیت - روش های جدید اصلاح نژاد در آبزی پروری - و ....

بوم شناسی و مدیریت بوم سازگان های آبی
- بوم شناسی آبهای داخلی - مدیریت بوم سازگان های آبی - پدافند غیرعامل در بوم سازگان های آبی - مشکلات و بحران های پیش روی دریاها و دریاچه ها - آلاینده ها و آلودگی بوم سازگان های آبی (شناسایی، مقابله و ...) - سم شناسی آبزیان (با تأکید بر آلاینده های جدید) - سنجش از دور و کاربردهای آن در مطالعه بوم سازگان های آبی (کاربرد در مدیریت بوم سازگان های آبی، آبزی پروری، صید آبزیان و ...) - و ...

بهداشت و بیماریهای آبزیان
- روش های تشخیص و درمان بیماری های آبزیان - بیماری های ماهیان سردابی، گرمابی، تزئینی و ... - بیماری های سخت پوستان و نرم تنان پرورشی - واکسیناسیون آبزیان پرورشی - مدیریت بهداشتی مزارع آبزی پروری - روش های نوین پیشگیری و درمان بیماری های آبزیان - و ...

فناوری تولید غذای آبزیان
- یافته های جدید در تغذیه آبزیان - روش های نوین ساخت جیره های غذایی آبزیان - تکثیر و پرورش غذای زنده برای آبزی پروری - و ...

روشهای نوین تکثیر و پرورش آبزیان
- تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی - تکثیر و پرورش ماهیان سردابی - تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی - تکثیر و پرورش سخت پوستان - تکثیر و پرورش نرم تنان - سیستم های مداربسته پرورش آبزیان - سیستم های آکواپونیک - و ...