همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

پوستر همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مرودشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی «رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای» با همت معاونت پژوهش و فناوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و با مشارکت تعدادی از انجمن های علمی داخل کشور و نیز دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی و با همکاری گروه جغرافیای انسانی و معماری این واحد دانشگاهی در دی 1394 از دانشگاه آزاد اسلامی استان مجوز فعالیت دریافت نموده است. این کنفرانس در راستای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار و به منظور بحث و تبادل اندیشه، آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته کشور پیرامون مفاهیم «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» آبان 1395 در واحد مرودشت برگزار می گردد.

 

اهداف همایش:

-ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صاحب نظران، دانشجویان و دست‌اندرکاران برنامه ریزی و مدیریت.
-ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استانی و دانشگاهیان.
-بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس.
-ارتقا سطح دانش جامعه برنامه ریزان کشور در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی
-آشنایی با مفاهیم جدید در برنامه ریزی، توسعه پایدار، شهرسازی، معماری و توسعه منطقه ای.
-برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس.
-بررسی مشکلات برنامه ریزی در سطوح مختلف در کشور و ارائه راهکارهای عملی.
-ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور.

 

محورهای همایش:

- برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
-مدیریت توسعه پایدار منطقه ای
- شهر و برنامه ریزی توسعه شهری
- روستا و برنامه ریزی توسعه روستایی
- شهرسازی و طراحی فضاهای سکونتگاه
- مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای
- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منطقه ای
- برنامه ریزی گردشگری پایدار
- معماری و توسعه پایدار منطقه ای
- آمایش سرزمین
- مشارکت،تعاون و توسعه پایدار
- محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ای
- برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه ای
- مدیریت شهری و روستایی
- اقلیم و برنامه ریزی محیطی در مناطق
-کلان شهرها و توسعه پایدار
- تئوریها و تکنیکهای برنامه ریزی منطقه ای
- برنامه ریزی منطقه ای در استان فارس
-مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها
-اقتصاد سیاسی و توسعه منطقه ای

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای