اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران

اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران

1st National Iranian New Chemistry Congress

اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد در شهر فیروزآباد برگزار گردید.


هدف از برگزاری این کنگره، آشنایی هر چه بیشتر متخصصین شیمی کشور با آخرین دستاوردهای علمی و گسترش و تقویت ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی کشور در زمینه های مختلف دانش شیمی می باشد.

زمینه ­های کنگره:
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
شیمی پلیمر
شیمی محیط زیست
شیمی کاربردی
شیمی دارویی
نانوشیمی
بیوشیمی