اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ تا ۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب