اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

پوستر اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) مراجعه فرمایید.


در راستای تحقق اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) و نیز پتانسیل های بسیار ویژه بخش کشاورزی در شرق کشور که بسیاری از ظرفیت های بی نظیرآن مغفول مانده و در صورت فعال سازی آنها با وضع موجود منابع آب، خاک و اقلیمی، می توان به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر گردد، اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در تاریخ 25 بهمن ماه 1396 در دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

 

محورهای اصلی همایش:  

علوم زراعی و باغبانی

گیاهپزشکی

علوم دام

مدیریت منابع آب و خاک

کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی

نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی

نقش نظارتی فارغ التحصیلان بخش های مختلف کشاورزی در افزایش بهره وری

نقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغال

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)