اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

پوستر اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بیرجند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


در راستای تحقق اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) و نیز پتانسیل های بسیار ویژه بخش کشاورزی در شرق کشور که بسیاری از ظرفیت های بی نظیرآن مغفول مانده و در صورت فعال سازی آنها با وضع موجود منابع آب، خاک و اقلیمی، می توان به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر گردد، اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در تاریخ 25 بهمن ماه 1396 در دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

 

محورهای اصلی همایش:  

علوم زراعی و باغبانی

گیاهپزشکی

علوم دام

مدیریت منابع آب و خاک

کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی

نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی

نقش نظارتی فارغ التحصیلان بخش های مختلف کشاورزی در افزایش بهره وری

نقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغال

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)