دومین همایش نجوم و اختر فیزیک

دومین همایش نجوم و اختر فیزیک

دومین همایش نجوم و اختر فیزیک در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰ دی ۱۳۸۸ توسط انجمن نجوم ایران در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش نجوم و اختر فیزیک