همایش ملی مواد نو

همایش ملی مواد نو

New Materials National Congress

همایش ملی مواد نو در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی در شهر تهران برگزار گردید.


پژوهشگاه مواد و انرژی به منظور ارتقاء دانش علمی کشور در زمینه مواد مهندسی جدید و نیز انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی محققین و متخصصین دانشگاهی و صنعتی کشور، اقدام به برگزاری همایش ملی مواد نو در تاریخ 21 تا 23 خرداد ماه 1387 در محل سالن همایش‌های پژوهشگاه مواد و انرژی نموده است. لذا بدین وسیله از کلیه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی و صنعتی دعوت می شود تا ضمن مشارکت فعال، آخرین دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی خود را در زمینه‌های مختلف مرتبط با مواد نو در این همایش ارائه دهند. مهمترین اهداف برگزاری این همایش فراهم ساختن زمینه مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در زمینه تولید، شناخت، کاربرد و بررسی ویژگی‌های مواد نو مهندسی، شناخت توانایی‌های علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و تقویت ارتباط میان دانشگاهها و صنایع و مراکز علمی پژوهشی، بررسی پیرامون آینده و چشم‌انداز مواد مهندسی جدید در ایران و جهان و ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری همایش‌های مشترک میان انجمن‌های علمی و صنایع کشور است. حضور فعال تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران دانشگاهی و مدیران و متخصین صنعتی موجب برگزاری پربارتر این همایش خواهد شد.

موضوعات همایش

همایش در برگیرنده تمام موضوعات مرتبط با مواد نو مهندسی می‌باشد. با این وجود از نظر برگزارکنندگان همایش، موضوعات زیر دارای اهمیت بیشتری است:

1- مواد و ساختارهای نانو
2- مواد زیستی (بیو مواد)
3- مواد هوشمند و حافظه دار
4- تکنولوژی سطح و لایه‌های نازک
5- فلزات گرانبها و نادر
6- تولید مواد نو در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی
7- بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای تولید مواد جدید
8- مدل سازی محاسباتی مواد نو
9- شبیه سازی فرآیندهای نوین تولید مواد
10- سایر موضوعات وابسته

فراخوان مقالات

از کلیه علاقه مندان به ارائه مقاله دعوت می شود تا مقالات خود را مطابق دستورالعمل تهیه مقالات ارسال نمایند. مقالات ارسال شده باید دربرگیرنده یافته‌های نو و حاصل کارهای پژوهشی اصیل و مفید برای جامعه‌های علمی و صنعتی کشور بوده و پیش از این در مجله یا کنفرانس علمی دیگری ارائه نشده باشد. پذیرش قطعی مقالات مستلزم دریافت مقاله کامل و تایید داوران است. مقالات پذیرفته شده در یک مجموعه به صورت کتاب و لوح فشرده ارائه خواهد شد.
تعدادی از مقالات برگزیده در مجله مواد مهندسی به چاپ خواهد رسید. در پایان مراسم به شرکت کنندگان فعال و مقالات برجسته جوایزی اهداء خواهد شد.