چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

The 4th National Congress of Iran

پوستر چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در شهر تبریز برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.