اولین کنفرانس ملی روشها و کاربردهای نوین در تصمیم گیری

اولین کنفرانس ملی روشها و کاربردهای نوین در تصمیم گیری

First National Conference on New Methods and Applications of Decision

پوستر اولین کنفرانس ملی روشها و کاربردهای نوین در تصمیم گیری

اولین کنفرانس ملی روشها و کاربردهای نوین در تصمیم گیری در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

روش های نوین در تئوری های تصمیم گیری
Advances in Decision Making Theories

تصمیم گیری رفتاری
Behavioral Decision Making

برنامه ریزی توافقی
Compromise Programming

کاربرد کامپیوتر در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
Computing and Software for MCDM

تحلیل پوششی داده ها
Data Envelopment Analysis

تصمیم گیری زیستی و محیطی
Environmental Decision Making

الگوریتم های تکاملی در تصمیم گیری
Evolutionary Algorithms and MCDM

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی
Fuzzy Multiple Criteria Decision Making

برنامه ریزی آرمانی
Goal Programming

تصمیم گیری گروهی
Group Decision Making

تئوری ارزش یا مطلوبیت براساس شاخص های چندگانه
Multiattribute Utility or Value Theory

بهینه سازی چند هدفه
Multiobjective Optimization

رتبه بندی، اولویت بندی و طبقه بندی براساس معیارهای چندگانه
Multiple Criteria Classification, Ranking, and Sorting

بهینه سازی ترکیبی با اهداف چندگانه
Multiple Objective Combinatorial Optimization

روش های فراابتکاری با اهداف چندگانه
Multiple Objective Metaheuristics

سیستم های پشتیبان تصمیم
Decision Support Systems

زمینه های نوین کاربردی برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
New Areas where MCDM is Applied

کاربردهای عملیاتی تصمیم گیری
Practical applications of Decision Making

مدل سازی مقایسه ای
Preference Modeling

آموزش تئوری های تصمیم
Teaching Decision Theories
    
مدل سازی در شرایط ریسک و عدم قطعیت
Modeling under Risk and Uncertainty