کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
فقه و حقوق
فلسفه و فلسفه علم
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات