دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

Second Expert Seminar on the Applications of Geoinformatics Sciences and Technologies Health System (Geoinformatics serve healthy environment)

پوستر دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم) در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده ژئوانفورمات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

کاربردهای علوم و فناوری های ژئو انفورماتیک در

  - مطالعه و بررسی عوامل موثر در ایجاد آلودگیهای زیست محیطی
  - بررسی اثرات و پیامدهای آلودگی زیست محیطی بر سلامت و بهداشت فردی و عمومی
  - چگونگی مدیریت، کاهش و کنترل آلودگیهای زیست محیطیمقالات پذیرش شده در دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)