اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

1st National Iranian Fracture Reservior Development Congress

اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۴ آذر ۱۳۸۷ توسط انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت و گاز اروندان در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای همایش

محورهای فنی
1-1 زمین شناسی
تاثیر ساختار زمین شناسی بر خصوصیات شکاف ها
تخمین شکافها با استفاده از ساختار (نقشه مخازن) ، اطلاعات لرزه نگاری و ...
مدل های تعریف شکاف
نمودارهای خاص تعیین شکاف
تعیین شکاف ها و خصوصیات آنها با استفاده از مغزه ها
شکاف های باز و شکاف های بسته (عوامل پر شدن شکاف ها)
عوامل فیزیکی، شیمیایی و تکتونیکی ایجاد شکاف
غارهای زیرزمینی
مدل سازی شکاف ها
استفاده از نمودارهای FMI و FMS نمودارهای تصویرگر جهت تجزیه و تحلیل شکاف ها
 
2-1 حفاری
تعیین شکاف ها با استفاده از اطلاعات حفاری (هرزروی گل/ سرعت حفاری)
سیمانکاری در مخازن شکافدار
تاثیر شکاف ها بر پارامترهای حفاری (سرعت حفاری/ هرزروی گل/ Blowout)
سیمانکاری در مخازن شکافدار
مغزه گیری در مخازن شکافدار
 
3-1 پتروفیزیک
تاثیر شکاف ها بر خواص پتروفیزیکی سنگ
نمودارگیری در مخازن شکافدار (چالش ها، مشکلات و روش های تعمیم)
محاسبه برخی از خواص سنگ شکافدار با استفاده از نمودارهای معمول
معادلات موجود جهت محاسبه پارامترهای اصلی مخازن شکافدر
نمودارهای خاص تعیین شکاف ها
 
4-1 بهره برداری و تعمیر و تکمیل
بهینه سازی تکمیل چاه ها در مخازن شکافدار
تکمیل شکاف ها با استفاده از اطلاعات تولید (PLT)
آنالیز فشارهای B.V و P.D در مخازن شکافدار
اسیدکاری در مخازن شکافدار
ایجاد شکاف با استفاده از اسیدکاری در مخازن شکافدار
مشبک کاری جهت دار در مخازن شکافدار
سیال تکمیل (Completion Fluid) در مخازن شکافدار
چاه آزمایی در مخازن شکافدار
 
5-1 مهندسی مخازن
معادلات جریان در مخازن شکافدار
اطلاعات اساسی معادلات جریان در مخاز ن شکافدار (Pc/kn)
پدیده Convection در مخازن شکافدار
تاثیر شکاف ها بر خواص سیالات مخزن
شبیه سازی مهزان شکافدار و تاثیر توصیف مخزن در آن
پدیده های خاص در مخازن شکافدار (block integration/ gravity drainage/ capillary continuity/ block to)
معادلات خاص مورد نیاز مخازن شکافدار (Conning)
تعیین سطوح تمامی سیالات در مخازن شکافدار
عملکرد مخارن شکافدار
RFT در مخازن شکافدار
موازنه در مخازن شکافدار
EOR و IOR (تزریق آب و گاز و ...) در مخازن شکافدار
ترشوندگی در مخازن شکافدار
بررسی فنی نرم افزارهای موجود در شبیه سازی مخازن شکافدار ایران
 
محورهای مرتبط با توسعه مخازن شکافدار
 
1-2 استراتژی و برنامه ریزی
لزوم تعریف استراتژی جامع در زمینه توسعه مخازن شکافدار کشور
نقش و تاثیر برنامه ریزی در رشد و پیشرفت مطالعات و مدیریت مخازن شکافدار
آسیب شناسی ساختار کنونی شرکت ملی نفت ایران و تاثیر آن در مدیریت مخازن شکافدار
سازماندهی و تعریف جایگاه بخش خصوصی در استراتژی توسعه مخازن شکافدار کشور
 
2-2 سیاست گذاری و تصمیم گیری
تصمیم گیری های سیاسی-دولتی و نقش آن در برداشت های غیر صیانتی از مخازن شکافدار
فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدیریت مخازن شکافدار ایران
تماس مجامع و محافل تصمیم گیری سیاسی (مدیران) با کارشناسان و متخصصان فنی و عملیاتی شرکت ملی نفت ایران
نقش و تاثیر کانون های تفکر در سیاست گذاری و تصمیم گیری مدیران در حوزه مدیریت مخازن شکافدار
 
3-2 مدیریت مخازن شکافدار و نقش آن در برداشت صیانتی
چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن کشور
مفهوم و اهداف مدیریت مخازن شکافدار از دید متخصصین و مدیران و نحوه تعیین اهداف در این زمینه
مدیریت مخازن شکافدار و اهمیت استراتژیک آن برای صنعت نفت کشور
مدیریت مخازن شکافدار؛ نگاه مهندسی، اقتصادی یا سیستمی
مدیریت و شیوه های راهبردی مخازن شکافدار در سطح بین المللی
مدیریت بهینه مخازن شکافدار
تفاوت های اساسی مخازن شکافدار و معمولی
 
4-2 تکنولوژی و فناوری
بومی سازی و ارتقا سطح تکنولوژی مطالعات مخازن شکافدار
نقش و تاثیر تکنولوژی های جدید در توسعه مخازن شکافدار
هدفمند کردن آموزش و تحقیقات مبتنی بر نیازهای صنعتی کشور در بخش مخازن شکافدار و مدیریت آن
روند بومی شدن تکنولوژی (انتقال تکنولوژی) یا تولید تکنولوژی (واحد های تحقیق و توسعه)
بررسی موانع انتشار تکنولوژی در مطالعات و مدیریت مخازن شکافدار
نفش مدیریت تکنولوژی در مدیریت مخازن کشور
نقش و تاثیر تهیه اطلس تکنولوژی های موجود در حوزه مخازن شکافدار کشور و ثبت توانمندی های موجود
تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر تکنولوژی موجود کشور حوزه مخازن شکافدار
نقش و تاثیر شرکت های خصوصی در بومی سازی تکنولوژی مطالعات و مدیریت مخازن شکافدار
راهکارها و برنامه ریزی جهت کسب درآمد از تکنولوژی های مطالعات و مدیریت مخازن شکافدار
نقش و تاثیر تحریم های بین المللی بر بومی سازی تکنولوژی مطالعات و مدیریت مخازن شکافدار
 
5-2 نیروی انسانی
جایگاه نیروی انسانی متخصص در توسعه مخازن شکافدار
جایگاه آموزش در تربیت نیروی متخصص در زمینه مهندسی مخازن
 
6-2 سرمایه گذاری ها و همکاری های داخلی و خارجی
سرمایه گذاری کلان خارجی برای توسعه مخازن شکافدار
لزوم سرمایه گذاری و سیاست گذای در زمینه ازدیاد برداشت
لزوم تعامل میان بانک های ایرانی و شرکت های داخلی در جهت توسعه مخازن شکافدار
تشکیل و توسعه پیمانها و همکاری های منطقه ای بین المللی در زمینه توسعه مخازن شکافدار
شیوه های صحیح سرمایه گذاری جهت توسعه مخازن شکافدار
 
7-2 فناوری اطلاعات
اهمیت فناوری اطلاعات و مدیریت داده ها در طرح های توسعه ای مخازن شکافدار
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتالی و جامع مخازن شکافدار
ضرورت طراحی نرم افزارهای شبیه سازی مخازن شکافدار ایران و ارائه راهکارهای عملی در این راستامقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور