دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

2nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی
- کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره
- مدل های احتمالی و سیستم های فازی
- کاربرد تحلیلی پوششی داده ها در مهندسی صنایع
- روش های فرا ابتکاری
- قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات
- پیش بینی و شبیه سازی سیستم ها
- اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه
- برنامه ریزی تولید و موجودی، توالی عملیات
- لجستیک، جایابی، طراحی استقرار و انبار داری
- طراحی و مدیریت زنجیره تامین و حمل و نقل
- تولید ناب و پابک
- سیستم های ساخت و تولید پیشرفته
- هوش صنوعی و سیستم های خبره
- داده کاوی و طراحی آزمایشات
- مدیریت اطلاعات، تحلیل سیستم ها و سیستم های دینامیکی
- مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، دانش و تکنولوژی
- مدیریت ریسک، ایمنی صنعتی و مهندسی فاکتورهای انسانی
- مدیریت و مهندسی کیفیت
- مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژهمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها