دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

2nd National Contracting Development Congress in Oil Industry

پوستر دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ توسط وزارت نفت در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنگره:
 
- استفاده از حداکثر توان علمی- پژوهشی، فنی و  عملیاتی، از طریق گردآوری، تحلیل، تلخیص و طبقه بندی آراء و نظریات، و راهکارهای ارائه شده توسط خبرگان، مدیران و کارشناسان به منظور بررسی مسائل و مشکلات پیش روی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت ایران.
- تببین نقش و جایگاه مشاوران وپیمانکاران در ساختار اقتصاد مقاومتی
- بهره‌مندی از جدیدترین نقطه نظرات، تجربیات، دستاوردها و توانمندی‌های نهادهای علمی- پژوهشی و عملیاتی، و توسعه تعاملات و ارتباط نظام‌مند با آن ها به منظور کمک به توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت ایران.
- کمک به بررسی نقش و جایگاه مشاوران، سازندگان و پیمانکاران در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه نفت و گاز.
- کمک به بررسی و بازنگری تکنولوژی ها و نگرش های موجود در این زمینه، و تلاش در راستای معرفی تکنولوژی های نوین و راهکارهای بکارگیری و بومی سازی آن ها.
- تلاش در راستای فراهم آوردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز به منظور توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت با تفکر راهبردی و نگرش سیستمی و کل نگر.
- انتقال تجارب و آموخته ها و به اشتراک گذاشتن مهارت ها و دانش فنی و مدیریتی شرکت های پیمانکار در صنعت نفت
 


محورهای کنگره:
 

چگونگی تعیین و تائید مهندسین مشاور و  پیمانکاران
 
- شیوه ها و راهبردهای ارزیابی و تعیین رتبه و رشته تخصصی پیمانکاران و مهندسین مشاور
- فرآیند تایید پیمانکاران و مهندسین مشاور
- طبقه بندی پیمانکاران و مهندسین مشاور
- پیش ارزیابی پیمانکاران و مهندسین مشاور برای مناقصات
- ارزیابی قانون مناقصات
 
 
 
مباحث حقوقی و قراردادها

 
- چگونگی مدیریت قراردادها ی بالادستی نفت و گاز قبل از مذاکرات، در طول مدت قرارداد و در زمان نتیجه گیری
- شرایط قراردادهای نفت و گاز
- انواع قراردادهای قابل تنظیم
- حل اختلافات و داوری
 
 
 
تامین منابع مالی پروژه ها
 
- وضعیت بازار داخلی سرمایه و نقش بانکها و نظام بانکداری در توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- نقش بانک ها و موسسات سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های صنعت نفت
- روشهای مختلف تامین منابع مالی
- جذب سرمایه در سالهای اخیر، با توجه به شرایط کشور
- جذب بسته های سرمایه گذاری برای توسعه میادین کوچک نفت و گاز
 
 
 
بومی سازی ساخت و تامین قطعات و تجهیزات و توسعه فنآوری
 
- ظرفیتهای سازندگان داخلی در اجرای پروژه های صنعت نفت
- چالش ها، الزامات و موانع تامین تجهیزات لازم پروژه ها و بومی سازی
- نقش پیمانکاران در تولید و انتقال تکنولوژی و استفاده از فناوریهای نوین
- بررسی تجربه بومی سازی در سایر کشورها
- بومی سازی و نقش آن در اقتصاد کشور در افق 1404
- نقش دولت در بومی سازی و مدیریت آن
- راهکارهای صدور خدمات فنی و مهندسی
- بررسی تعاملات کارفرمایان، پیمانکاران و سازندگان و نقش آن در بومی سازی
 
 
 
مدیریت پروژه
 
- الگوی برتر ساختار شرکت های پیمانکاری
-  مدیریت سبد پروژه ها در نظام پیمانکاری در صنعت نفت
-  مدیریت پروژه ها در شرایط بحرانی
-  نقش شرکت های ناظر در بهبود کیفیت پروژه در نظام پیمانکاری
-  سیستمهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران
 
 
 
بیمه و مدیریت ریسک
 
- چگونگی مدیریت ریسک در نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- تقسیم ریسک در قراردادهای پیمانکاری و نقش کارفرمایان
- فرصت ها و چالشهای بیمه در نظام پیمانکاری صنعت نفت
- تحولات بیمه در رایطه با نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- بررسی راهکارهای ارتقاء سطح امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از سرمایه گذاری های ریسک پذیر
 
 
 
مباحث عمومی
 
- راهکارهای شکل گیری، توسعه و گسترش پیمان ها و همکاری های فرا ملی در جهت توسعه نظام پیمانکاری در ایران
- رقابت پذیری در صنعت پیمانکاری، فرصت ها و تهدیدها، نقاط ضعف و قدرت
- تجارب منطقه ای و جهانی در توسعه نظام پیمانکاری
- استانداردها و استانداردسازی در صنعت پیمانکاری
- فرصتها  و چالشهای پیش روی شرکتهای پیمانکاری در صنعت نفت با نگاه به اصل 44 قانون اساسی
- تحریمهای بین المللی و نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- موانع و راهکارهای حضور شرکتهای پیمانکاری بین المللی در صنعت نفت
- بهداشت،ایمنی و محیط زیست در نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- نقش و اهمیت آموزش در توسعه نظام پیمانکاری صنعت نفت
- استفاده از تجربیات شرکتهای بین المللی در توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- اهمیت اجرای استانداردها و مقررات به عنوان عوامل تعیین کننده در مسیر توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- ادغام و هم افزایی توانمندی شرکتهای پیمانکاری در نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- استراتژیهایی جهت غلبه بر چالشهای ناشی از تحریم و تهدید بیگانگان به منظور توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت
- نقش رقابت در نظام پیمانکاری در افزایش کیفیت پروژه ها
- چالشهای برقراری تعاملات پیمانکاری موثر و سازنده با کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی
- تنظیم روابط پیمانکار/کارفرما/تامین کننده

-فرصت ها و چالش های نظام پیمانکاری در صنایع بالادستی نفت
-فرصت ها و چالش های نظام پیمانکاری در صنایع پایین دستی با نگاه ویژه به صنعت پالایشی کشور
-فرصت ها و چالش های توسعه نظام پیمانکاری در پروژه های شرکت ملی گاز ایران
-برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ساختار نظام پیمانکاری برای حداکثر سازی ارزش افزوده حاصل از نفت خام