سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

3rd National Iranian Conference on Gas Hydrates

پوستر سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعت نفت - اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-اکتشاف، حفاری، بهره برداری ومطالعه مخازن هیدرات گازی

-تولید، ذخیره سازی و انتقال گاز به صورت هیدرات گازی

-خواص فیزیکی وساختاری ملکولی هیدرات گازی

-محیط زیست، ایمنی ومدیریت منابع هیدرات گازی

-به کارگیری فناوری های نو در هیدرات گازی (نانو فناوری)

-بازدارندگی وپیش برندگی در تشکیل هیدرات گازی

-شبیه سازی ومدلسازی ترمودینامیکی وسنتیکی هیدرات های گازی

-تشکیل هیدرات های گازی در فرآیند های صنعتی