اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی

The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture

اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تا ۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

Animal Science:
· Animal Nutrition
· Animal Breeding and Genetics
· Animal Physiology
 

Agricultural Machinery:
· New and renewable energy sources in agricultural machinery
· Precise agriculture
 

Horticulture:
· Post-harvest physiology
· Biotechnology and breeding in horticulture
· Quality and quantity improvement in olericulture, floriculture, fruit and medicinal plants
· Quality and quantity improvement in green house products
 

Environmental Protection:
· Application of renewable energies in agriculture
· Importance of biologic fertilizers in agriculture
· Importance of biogas, compost and vermicompost in agriculture
· The use of remote sensing (RS) and geographic information system (GIS) in agriculture
 

Landscape:
· Landscape importance in enhancement of urban quality
· Training, design, and management of landscape
· Landscape importance in improvement of sustainable economy
 

Plant Protection:
· Integrated pest and disease management
· Biotechnology and plant protection
· Biological control of pest and disease
· Agricultural toxicology
 

Plant breeding & Agronomy:
· Classic plant breeding
· Biotechnology and molecular genetics in agronomy
· Sustainable agriculture and cultivation in environmental stress
· Crop modeling
 

Soil Science:
· Soil, water, and air pollution
· Satellite data and modeling in soil management
· Green house cultures and enrichment methods
· Soil usage effect on soil quality and desertification
 

Hydrology:
· Solutions and new management to increase the efficiency of water resources in agriculture
· Application of wastewaters and saline wastes in agriculture
 

Food Science and technology :

.New technologies in food process, maintenance, and Storage

.Functinal food

.Food chemistry and microbiologمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی