اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

The First National Conference on Geoghraphy and tourism in Third Millenium

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نجف آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

محور های ارائه مقاله در همایش

جغرافیا و اکولوژی مذهبی
جغرافیا و گردشگری الکترونیک
جغرافیا و گردشگری روستایی عشایری
جغرافیا و گردشگری شهری
جغرافیا و گردشگری طبیعی
جغرافیا و گردشگری مناطق جنگی
جغرافیا، گردشگری و اقتصاد
جغرافیا، گردشگری و امنیت
جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار
جغرافیا، گردشگری و جهانی شدن
جغرافیا، گردشگری و زنان
جغرافیا، گردشگری و محیط زیست
جغرافیا، گردشگری و معماری
 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم