اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

First National Geology and Mining Exploration Symposium

پوستر اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۳ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- ژئوفیزیک اکتشافی
- ژئوشیمی اکتشافی
- ارزیابی ذخایر معدنی
- ژئوتکنیک
- حفاری اکتشافی
- پتروفیزیک
- چینه شناسی
- سنگ شناسی
- منابع معدنی
- فسیل شناسی و کاربری آن در پی جویی معادن
- ژئوشیمی
- تکنوتیک
- زیست محیطی
- مهندسی زمین شناسی
- هیدروژئولوژیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی