دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری اسفند 95

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

Second National Conference on Urban Fire Service & Safety

پوستر دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

-ارتقاء نظام مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی
-توسعه فضای تعاملی بین سطوح راهبردی و عملیاتی سازمان های

مرتبط با مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی

-بسترسازی برای هم اندیشی و تبادل دانش و تجربه

 

محورهای همایش:

مهندسی حریق و ایمنی شهری
·        ایمنی در حمل و نقل شهری
·        بررسی و آسیب شناسی آیین نامه های ایمنی و آتش نشانی شهری
·        آسیب شناسی ایمنی کلیه فضاهای سطحی و زیر سطحی شهری در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت
·        اصول معماری و ایمنی حریق در ساختمان ها
·        ایمنی در مقابل گسترش آتش در حریق شهری در اثر سوانح طبیعی
·        پایش فرونشست زمین و تاثیر آن بر شریانهای حیاتی و سازه های مهندسی در شهر تهران
·        ایمنی گود برداری

مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی شهری
·        کاربست ایمنی در طراحی المان های شهری
·        شیوه سازماندهی آموزشی های ایمنی شهری
·        آمادگی جسمانی - سلامت روانی و مهارت های ویژه در خدمات آتش نشانی
·        مدیریت آتش سوزی پس از زلزله و بحران
·        روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش ایمنی شهری
·        مکان یابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی
·        چالش های درون سازمانی شامل نیروی انسانی، مدیریت، کارکنان، آتش نشانان (آسیب شناسی عملکرد و ارائه راهکار)
·        طراحی دسترسی خودروهای امدادی در زمان بحران
·        مدیریت تعمیر و نگهداری

فناوری و ایمنی شهری
·        کاربرد تکنولوژی در در مدیریت بحران و حریق
·        ساماندهی اطلاعاتی و زیر ساخت های شهری
·        هوشمند سازی ایمنی و آتش نشانی
 
جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایمنی شهری
·        روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش عمومی  ایمنی و آتش نشانی شهری
·         جنبه های زیست محیطی در حوزه ایمنی و آتش نشانی شهری (مواد شیمیایی خطرناک و ...)
·        ارزیابی و شناسایی شاخص های فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن
·        ساماندهی مشارکت شهروندان در ارتقا فرهنگ ایمنی
·        نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی در توسعه فرهنگ ایمنی
·        سبک زندگی روزمره و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی شهری
·        ایمنی گروههای ویژه جمعیتی شهری ( کودکان، سالمندان، معلولین و ....)

 

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری