اولین جشنواره ملی صنعت چرم و صنایع وابسته

اولین جشنواره ملی صنعت چرم و صنایع وابسته

national festival of leather industry and related industries

اولین جشنواره ملی صنعت چرم و صنایع وابسته در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت چرم و پوست در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف جشنواره:

- ارتقا ارتباط دانش و صنعت چرم
- بستر سازی و دستیابی به مزیت رقابتی در اقتصاد دانش بنیان
- ایجاد هماهنگی، همکاری و همگرایی در میان دانشگاهیان و پژوهشگران، صاحبان صنایع ومسئولان دستگاههای حمایتی و سایر بازیگران عرصه صنعت چرم
- ایجاد زمینه مناسب و لازم جهت شناسایی متقابل ارکان سه گانه دانشگاه ، صنعت و دولت از نیازها ، توانمندیها و حمایت های بالقوه و بالفعل موجود
- برنامه استراتژیک و نقشه راه صنعت چرم
- فرهنگ سازی و شناساندن صنعت چرم به جامعه
- شناسایی نقش تحقیق و پژوهش و آموزش در صنعت چرم
- دستیابی به الگوهای علمی و عملی رشد و توسعه صنعت چرم
- فراهم نمودن بستر تحقیقات دانش بنیان در حوزه صنعت چرم
- بررسی راهکارهای تجاری سازی ایده های نوآورانه در صنعت چرم
- شناساندن پتانسیل های صنعت چرم به دولتمردان محترم
- تشویق جامعه دانشگاهی به انجام تحقیقات کاربردی در صنعت چرم


محورهای جشنواره:

- پوست
- تکنولوژی چرم
- نیروی انسانی و دانش چرم
- اقتصاد چرم و محصولات جایگزین
- تکنولوژی کفش و ماشین آلات
- چرم، محیط زیست و بازیافت
- بازاریابی چرم و محصولات چرمی
- طراحی و مد