جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار

جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار

National Festival of entrepreneurial ideas and new business opportunities

پوستر جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار

جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط جهاددانشگاهی استان آذربایجان‌غربی در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و فرصت های جدید کسب و کار