همایش منطقه ای تازه های معماری

همایش منطقه ای تازه های معماری

Regional Seminar on New Architecture

پوستر همایش منطقه ای تازه های معماری

همایش منطقه ای تازه های معماری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط آموزشکده سما شوشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شوشتر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای تازه های معماری تازه های معماری با رویکرد:
توسعه پایدار
معماری محدود
مرزهای معماری
معماری دیجیتال
محیطی و اقلیمی
کالبدی - سازه ای
معماری و ضد معماری
کاربردهای پیشرفته رایانه
معماری ایرانی، اسلامی، غربی