اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

پوستر اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


حفظ پایداری محیط زیست و حفاظت از زیست بومها یک اصل بنیادی در برنامه توسعه کشور محسوب می شود. در این راستا اولین کنفرانس ملی «محیط زیست طبیعی» در نظر دارد  با معرفی توان علمی و کاربردی برای دستیابی به این اصل گام برداشته و با شناسایی نگرش ها، به تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و علمی محیط زیست بپردازد. برگزاری این کنفرانس فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و دستاوردهای نوین پژوهشی بین متخصصان و اندیشمندان را فراهم می کند

لذا جهت هم اندیشی و تبادل نظر و ارایه راهکارهای اساسی در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست، این کنفرانس توسط گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، برگزار می گردد.

 

محورهای همایش:

مدیریت پایدار منابع طبیعی
-مدیریت پایدار جنگل، مرتع و ذخایر ژنتیکی
-مدیریت محیط زیستی سواحل
-آسیب شناسی منابع طبیعی
 
پایش محیط زیست
-شناسایی، معرفی و کاربرد شاخص¬های پایش زیستی
-تغییرات اقلیمی و منابع محیط زیست
-آلودگی محیط زیست
-تغییر کاربری اراضی
 
اقتصاد و محیط زیست
-اقتصاد اکولوژیکی اکوسیستم¬ها
-حسابرسی محیط زیستی منابع طبیعی
-مطالعات گردشگری اکوسیستم¬ها
 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
-تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
-ارزیابی محیط زیستی زیست بوم¬ها
 
مدل سازی منابع محیط زیستی( آب ، هوا ، خاک)
کاربرد RS و GIS در منابع طبیعی

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی