پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

05th National e-Commerce Conference

پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۷ تا ۴ آذر ۱۳۸۷ توسط وزارت بازرگانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک